خطایابی املایی

در این ویژگی، ویراستار فارسی ویراست‌من خطاهای املایی موجود در متن را بررسی می‌کند و سپس جهت اصلاح و ویرایش خطاها، املای درست کلمات را بر اساس «دستور خط» و «فرهنگ املایی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کاربر نمایش می‌دهد تا کاربر با استفاده از آن متن را از حیث املا ویراستاری نماید.

 • کلماتی که در لغت‌نامه ویراست‌من نیستند و ویراست‌من پیشنهاد اصلاح خودکاری برای آن‌ها ندارد. این کلمات به صورت خطا در پنل ویراست‌من جهت تعیین تکلیف توسط کاربر نمایش داده می‌شوند.
 • کلماتی که در لغت‌نامه ویراست‌من نیستند و ویراست‌من پیشنهاد اصلاح خودکار برای آن‌ها دارد. این کلمات در صورتی که کاربر گزینه اصلاح خودکار خطاها را در تنظیمات فعال کرده باشد به صورت خودکار اصلاح می‌شوند در غیر این صورت مانند خطاهای گروه قبل در پنل نمایش داده می‌شوند.
 • خطاهایی که به عنوان خطاهای مصطلح شناخته می‌شوند و ویراست‌من برای آن‌ها اصلاح خودکار دارد مانند مورد قبل با آن‌ها برخورد می‌شود. این کلمات عبارت‌اند از:
  • جمع جمع نادرست (مانند امورات که شکل صحیح آن امور است)
  • غلط‌های مصطلح (مانند بیاندیشید که شکل صحیح آن بیندیشید است)
  • کلمات با پیشوند هیچ (هیچکاره که نوشتار صحیح آن هیچ‌کاره است)
  • کلمات با پیشوند ب یا به (بعنوان که نوشتار صحیح آن به‌عنوان است)
  • کلمات شامل گذار یا گزار (سپاسگذار که نوشتار صحیح آن سپاسگزار)
 • خطاهای مصطلحی که اصلاح خودکار نمی‌شوند و فقط اصلاح آن‌ها پیشنهاد می‌شود مانند مورد اول
  • جمع نادرست (مانند کارخانجات و کارخانه‌ها)
  • جایگزینی کلمات تنوین‌دار (مثلا بهتر است به جای ناچارا بنویسیم به ناچار یا ناگزیر)
  • کلمات اشتباهی که روتین شده‌اند (اطو و اتو، صواب و ثواب)

برای دانلود افزونه ورد ویراستار فارسی ویراست‌من اینجا را کلیک نمایید.