اصلاح رسم‌الخط

با استفاده از این ویژگی اشتباه فاصله‌گذاری‌ها، علائم و نشانه‌گذاری‌ها توسط ویراستار فارسی ویراست‌من تشخیص و ویرایش داده می‌شوند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است:

 • افزودن تنوین به کلمات تنوین‌دار (کاملا ← کاملاً)
 • اصلاح نیم‌فاصله قبل از «ای» (خانه ای ← خانه‌ای)
 • اصلاح نیم‌فاصله قبل از نشانه جمع «ها»، «های»، «هایی» (درختها و جنگل ها ← درخت‌ها و جنگل‌ها)
 • اصلاح نیم‌فاصله قبل از پسوند صفت تفضیلی «تر» و «ترین» (بزرگتر ← بزرگ‌تر)
 • اصلاح نیم‌فاصله بعد از «می» و «نمی» (میروم ← می‌روم | نمی گویند ← نمی‌گویند)
 • اصلاح فاصله در کلماتی که با «این» یا «آن» شروع می‌شوند. (اینبار ← این بار)
 • اصلاح فاصله هیچ و کلمه بعد از آن (هیچکس ← هیچ کس)
 • اصلاح نیم‌فاصله پسوندهای فعل (رفته اند ← رفته‌اند)
 • اصلاح فاصله بین «به» و کلمه بعد از آن (بعنوان ← به‌عنوان)
 • تبدیل 2 یا 3 کاراکتر فاصله پشت سر هم به یک فاصله
 • اصلاح فاصله علائم نگارشی و اعداد با کاراکترهای قبل و بعدشان (من2کتاب خواندم ← من 2 کتاب خواندم | یک/دو ← یک / دو)
 • اصلاح فاصله برای علائم نقل قول «گیومه»، {آکولاد}، [کروشه] و (پرانتز)
 • حذف فاصله قبل از نشانه‌گذاری‌ها «نقطه. دونقطه: ویرگول، نقطه ویرگول؛ علامت تعجب! علامت سؤال؟» (او گفت :ویراست‌من ، ویراستارِ خوبِ من . ← او گفت: ویراست‌من، ویراستارِ خوبِ من.)

برای دانلود افزونه ورد ویراستار فارسی ویراست‌من اینجا را کلیک نمایید.