خطایابی معنایی

در این ویژگی ویراستار فارسی ویراست‌من بر اساس محتوا و معنای متن، خطاهای معنایی نمایش داده می‌شوند تا کاربر در صورت تأیید اصلاح و ویرایش نماید. در ادامه به چند مورد از خطایابی معنایی که برای ویرایش و ویراستاری متن توسط ویراستار فارسی ویراست‌من پیشنهاد می‌شود، اشاره شده است:

  • پیشنهاد پیوسته‌نویسی (تا کنون ← تاکنون)
  • پیشنهاد نگارش کلمات جا افتاده (وزیر خارجه ← وزیر امور خارجه) (این نوع خطا بیشتر در نسخه CKEditor ویراست‌من نمایش داده می‌شود)
  • پیشنهاد جایگزینی کلمه صحیح که در جای نادرست به کار رفته است (هر توالی وجود دارد ← هر سؤالی وجود دارد، یا در حالتی که ← در حالی که)
  • پیشنهاد جایگزینی تاریخ با معادل متنی یا تبدیل تاریخ از شمسی به میلادی یا برعکس (برای تبدیل تاریخ باید یکی از کلمات «تاریخ» و «مورخ» قبل از تاریخ موردنظر باشد به طور مثال: تاریخ 12/7/1400)
  • پیشنهاد جداسازی هزارگان اعداد در صورت وجود کلمات “تومان”، “ریال”، “دلار”، “پوند”، “مبلغ”، “قیمت” و “هزینه” قبل یا بعد از عدد (10000 تومان ← 100،000 تومان)

برای دانلود افزونه ورد ویراستار فارسی ویراست‌من اینجا را کلیک نمایید.